Sven på Kallsö

Sven Nilsson

har alltid varit trogen sitt Kallsö och Sankt Anna skärgård. Sedan generationer tillbaka har han de kunskaper som behövs för att bo på en ö och för att leva av det som naturen ger.

Sven har alltid försvarat skärgårdsbornas intressen. Han har anlitats som sakkunnig i flera sammanhang.

Ännu vid hög ålder ägnar han sig åt fiske på samma sätt som hans far gjorde.

M. Wik

 

Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 165 kr.

 

Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16 SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att överenskomma tid.

 

Levereras även per post.

Faktura bifogas försändelsen.

Inga extra kostnader tillkommer.

Porto m,m, är inbakat i skivans pris.

Beställ på tel: 070-353 90 65 eller via

e-post: sune@sunefilm.se