Kalle Svensk

En hälsing i Söderköping

Kalle Svensk kommer från en bondgård i Hälsingland.

Familjen bestod av pappa, mamma och 17 barn.

Att allt fungerade bra berodde på föräldrarnas inställning till sina barn - de kände sig rika.

Det var självklart att alla hjälptes åt med sysslor både inne och ute.

Syskonen Svensk har alltid hållit ihop.

De för föräldrarnas positiva livssyn vidare.

M.Wik

Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 165 kr.

 

Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16 SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att överenskomma tid.

 

Levereras även per post.

Faktura bifogas försändelsen.

Inga extra kostnader tillkommer.

Porto m,m, är inbakat i skivans pris.

Beställ på tel: 070-353 90 65 eller via

e-post: sune@sunefilm.se