Astrid och Smulle

Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 165 kr.


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16  SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att överenskomma tid.


Levereras även per post.

Faktura bifogas försändelsen.

Inga extra kostnader tillkommer.

Porto m,m, är inbakat i skivans pris.

Beställ på tel: 070-353 90 65 eller via

e-post: sune@sunefilm.se

Astrid o Smulle

Trädgårdsmästardottern Astrid berättar om sin barndom som var fylld av slitsamt och glädje- fullt arbete tillsammans med pappan. Hon var den enda i syskonskaran som fick möjlighet att ta realexamen. Hennes nyfikenhet har fått henne att våga sig på olika arbeten på olika ställen i Sverige och hennes engagemang i föreningar har alltid varit stort. Nu bor hon i sitt barndomshem och omger sig med vackra blommor.