I en Örtagård

Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 165 kr.


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16  SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att överenskomma tid.


Levereras även per post.

Faktura bifogas försändelsen.

Inga extra kostnader tillkommer.

Porto m,m, är inbakat i skivans pris.

Beställ på tel: 070-353 90 65 eller via

e-post: sune@sunefilm.se

I en Örtagård


Hur ter sig växternas liv under de olika årstiderna i en örtagård? Vilka ser till att den vårdas?  Vilka aktiviteter kan besökare delta i? I filmen får vi veta. Vi får också träffa många av de människor som kommer till örtagården för att njuta av grönskan, doften och de vackra blommorna.