Capella Ecumenica

Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 165 kr.


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16  SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att överenskomma tid.


Levereras även per post.

Faktura bifogas försändelsen.

Inga extra kostnader tillkommer.

Porto m,m, är inbakat i skivans pris.

Beställ på tel: 070-353 90 65 eller via

e-post: sune@sunefilm.se

Capella Ecumenica


Det här klippet ger oss liksom filmen i övrigt några glimtar från Capella Ecumenica på Västra Gärsholmen i St Anna skärgård. Från försommar till sen höst skildras gudstjänstliv, guidning m.m. blandat med naturliv. Läs gärna mer på Capella Ecumenicas hemsida.