Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 130 kr.


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16 SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att över överenskomma tid.Sven Nilsson

har alltid varit trogen sitt Kallsö och Sankt Anna skärgård. Sedan generationer tillbaka har han de kunskaper som behövs för att bo på en ö och för att leva av det som naturen ger.

Sven har alltid försvarat skärgårdsbornas intressen. Han har anlitats som sakkunnig i flera sammanhang.

Ännu vid hög ålder ägnar han sig åt fiske på samma sätt som hans far gjorde.

M. Wik