Kalle Svensk

Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 165 kr.


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16  SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att överenskomma tid.


Levereras även per post.

Faktura bifogas försändelsen.

Inga extra kostnader tillkommer.

Porto m,m, är inbakat i skivans pris.

Beställ på tel: 070-353 90 65 eller via

e-post: sune@sunefilm.se

En hälsing i Söderköping

Kalle Svensk kommer från en bondgård i Hälsingland.

Familjen bestod av pappa, mamma och 17 barn.

Att allt fungerade bra berodde på föräldrarnas inställning till sina barn - de kände sig rika.

Det var självklart att alla hjälptes åt med sysslor både inne och ute.

Syskonen Svensk har alltid hållit ihop.

De för föräldrarnas positiva livssyn vidare.

M.Wik