Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 130 kr.


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16 SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att över överenskomma tid.En hälsing i Söderköping

Kalle Svensk kommer från en bondgård i Hälsingland.

Familjen bestod av pappa, mamma och 17 barn.

Att allt fungerade bra berodde på föräldrarnas inställning till sina barn - de kände sig rika.

Det var självklart att alla hjälptes åt med sysslor både inne och ute.

Syskonen Svensk har alltid hållit ihop.

De för föräldrarnas positiva livssyn vidare.

M.Wik