Greven på Herrborun

Köp DVD-filmer!

Enhetspris:  165 kr. 


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16  SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att överenskomma tid.


Levereras även per post.

Faktura bifogas försändelsen.

Inga extra kostnader tillkommer.

Porto m,m, är inbakat i skivans pris.

Beställ på tel: 070-353 90 65 eller via

e-post: sune@sunefilm.se

Greven på Herrborum


Vi gjorde vår sista film med greve Magnus Stenbock ungefär ett år innan han dog. Miljön är densamma som den varit i många år. Han berättar om sin inställning till olika livsfrågor och på ett humoristiskt sätt återger han hur andra ser på honom. Det är person med lång livserfarenhet som delar med sig av sin tankar.