Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 130 kr.


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16 SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att över överenskomma tid.Greven på Herrborum


Vi gjorde vår sista film med greve Magnus Stenbock ungefär ett år innan han dog. Miljön är densamma som den varit i många år. Han berättar om sin inställning till olika livsfrågor och på ett humoristiskt sätt återger han hur andra ser på honom. Det är person med lång livserfarenhet som delar med sig av sin tankar.