Köp DVD-filmer!

Enhetspris: 130 kr.


Filmer kan köpas på

Hammarvägen 16 SÖDERKÖPING

Ring först 070-353 90 65 för att över överenskomma tid.Åke i Å


Filmen visar en man som arbetat inom lanthandeln i nästan hela sitt liv. Han har bevarat interiören i sin sista och man minns hur det var förr i tiden.