Utmärkelser!

Lördagen den 29 augusti hade jag förmånen att ta emot Söderköpings kommuns kulturpris för 2009. Det är naturligtvis en stor ära för mej.

Priset består av en tavla av Söderköpingkonstnären Janne Bergström med ett känt Söderköpingsmotiv.

 

Den 26 november fick jag också mottaga Östergötlands landstings Honnörsstipendium för 2009, även denna gång en tavla.

Konstnär, Folke Gullby